image

EPICKÉ MEDAILE

Jak je získat a jejich popis.

Billottova medaile
Uděluje se za zničení alespoň dvou nepřátelských vozidel a přežití vítězné bitvy, navzdory utržení alespoň pěti odlišných zásahů a ztrátě více než 80% výdrže.
Zničená nepřátelská vozidla se začnou počítat až po obdržení poškození.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Pierre Billotte byl kapitán francouzské armády, který zničil 16. května 1940 se svým Char B1bis 2 PzKpfw IV, 11 PzKpfw III a 2 děla.


Brunova medaile
Uděluje se hráčům, kteří zničí 3 nebo 4 nepřátelská vozidla a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80% výdrže vozidla. Zničená nepřátelská vozidla se započítají až poté, co obdržíte veškerá poškození.Nedostupné v klanových válkách.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Pietro Bruno byl Italské tankové eso. Za příkladnou odvahu tváří v tvář nepříteli byl vyznamenán zlatou medailí za vojenskou statečnost (Medaglio d'oro al Valore Militare), nejvyšším Italským státním vyznamenáním.


Burdova medaile
Uděluje se na zničení pěti nebo více samohybných houfnic s tankem nebo stíhačem tanků.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Gardový plukovník Alexander Burda, sovětské tankové eso a hrdina Sovětského vazu. V říjnu 1941 Burda naplánoval odvážné přepadení a zničil nepřátelský obrněný konvoj, zahrnující 10 středních a lehkých tanků, 2 tahače s protitankovými děly a 5 vozidel pěchoty.


Dumitruovo vyznamenani
Uděluje se za zničení 4 nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků.
Nedostupné v klanových válkách.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách. Ion S. Dumitru byl Rumunské tankové eso. Bojoval ve 2. světové válce jen 25 dní, z nichž pět byl na německé straně, a poté, co Rumunsko změnilo strany, bojoval dvacet dní proti němcům.


Fadinova medaile
Uděluje se za zničení posledního nepřátelského tanku posledním dělostřeleckým granátem (z výzbroje hráčova tanku). Nepřátelské vozidlo zničené ohněm z poslední střely z hráčova zásobníku bude počítáno do tohoto ocenění. Avšak hráč musí mít zásobník munice na začátku bitvy plný.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Hrdina Sovětského svazu Alexander Fadin, byl velitelem T-34. Podporovaný četou pěchoty obsadil a udržel vesnici Dashukovka po dobu pěti hodin pomocí jednoho tanku. Zničil 3 tanky, 1 polopás, 2 minomety a 12 kulometných hnízd. Jeho posádka také sestřelila spřaženým kulometem nepřátelské letadlo.


Goreho medaile
Způsobte se samohybným dalekonosným dělem poškození přesahující desetinásobek bodů výdrže vašeho vozidla. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají.
Lze získat pouze v náhodných bitvách.
Britský plukovník Adrian Clements Gore velel jednotce bránící průsmyk Kaserín v Tunisku, 20. února 1943. Jeho jednotka sestávající z tankové čety, pěchotní roty a baterie podpůrného pěchotního dělostřelectva se houževnatě bránila vojákům Wehrmachtu z Afrikakorpsu o síle pěti pěchotních a jednoho tankového batalionu. Německé síly v boji ztratily 11 tanků.


Halonenova medaile
Uděluje se za zničení tří a více vozidel pomocí stíhače tanků. Váš cíl musí být vozidlo minimálně o dvě úrovně vyšší než je váš tank.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Erkki Halonen, četař ve finské armádě, zničil v bojích během června a července 1944 se svým StuG III tři T-34, dvě KV-1 a dvě ISU-152.


Kolobanova medaile
Uděluje se hráči, který se ocitne sám a poslední na bojišti proti pěti nebo více nepřátelským tankům nebo samohybným houfnicím a zvítězí.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Plukovník Zinoviy Kolobanov byl sovětským tankovým esem. Se svým KV-1 zničil v srpnu 1941 22 německých tanků, 2 děla a 2 polopásové tahače.


Lehväslaihova medaile
Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí dva nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o dvě úrovně výše.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Reino Lehväslaiho byl Finské tankové eso. Zničil sedm tanků a stíhačů tanků.


Medaile De Langlade
Uděluje se hráči, který v průběhu jedné bitvy zničí 4 nepřátelská vozidla uvnitř základny ve chvíli, kdy ji obsazují. Nepřátelská vozidla se mohou pokusit obsadit základnu všechna najednou nebo postupně.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.


Medaile hrdinů Raseiniai
Udělena hráči, který sám zneškodní minimálně 14 nepřátelských vozidel v průběhu jedné bitvy.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
V červnu 1941, poblíž litevského města Raseiniai, asi 20 tanků KV sovětského 3. Mechanizovaného sboru, odolávalo útoku 6. Tankové divize skládající se z asi 100 vozidel. Jeden KV-2 zabraňoval německému postupu jeden celý den, zatímco byl ostřelován všemi možnými protitankovými zbraněmi. Nakonec mu došla munice a byl vyřazen.


Medaile Tamada Yoshiova
Uděluje se hráči lehkého tanku, který v průběhu jedné bitvy zničí 3 nepřátelská samohybná děla. Zničená nepřátelská vozidla musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Aby jste ocenění obdrželi, musíte přežit.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.


Najdinova medaile
Uděluje se hráči, který v bitvě zničí všechny nepřátelské lehké tanky (za předpokladu, že nepřátelský tým měl minimálně 3 lehké tanky). Není k dispozici v rámci speciálních bitev ani klanových válek.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Hrdina Sovětského svazu Grigorij Nikolajevič Najdin byl seržant, který velel tanku BT-7. 25 července 1941 poblíž obce Rudjaški (Litva) zničil kolonu nepřátelských obrněných vozidel čítající 15 tanků a 10 děl 19. tankové brigády Wehrmachtu. Tím pozastavil postup německých sil na dva dny a umožnil Sovětům připravit dostatečnou obranu pro město Vilno.


Nicolsova medaile
Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí minimálně čtyři nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o dvě úrovně výše.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Alfie Nicols byl střelcem Britského tanku. Během bitvy o El Alamein zničil čtrnáct nepřátelských vozidel.


Orlikova medaile
Udělena za zničení tří nebo více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků (nevztahuje se na dělostřelectvo) pomocí lehkého tanku. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Tuto medaili nemůžete obdržet v bitvách: Klanové války.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Roman Edmund Orlik, četař polské armády, vyřadil se svým lehkým tančíkem TKS v září 1939 13 německých tanků.


Oskinova medaile
Uděluje se za zničení tří a více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků pomocí středního tanku. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Tuto medaili nemůžete obdržet v bitvách: Klanové války.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Alexander Oskin, Hrdina Sovětského svazu, byl tankový velitel, který během průzkumu poblíž Oglenduv v srpnu 1944 zničil se svou T-34 tři Královské Tigery.


Pascucciova medaile
Uděluje se za zničení tří nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Podporučík Luigi Arbib Pascucci byl Italským tankovým velitelem ve druhé světové válce. Bojoval s tankovou divizí Ariete v severní Africe. Pascucci bojoval v druhé bitvě o El Alamein, kde obětoval svůj život v bezohledném frontálním útoku, který umožnil zbytku jeho roty uniknout z obklíčení.


Poolova medaile
Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 10 až 13 nepřátelských vozidel v jedné bitvě.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Lafayette G. Pool je proslulé tankové eso americké armády, dokázal zneškodnit neuvěřitelných 12 tanků. Celkově se zasloužil o zničení 258 obrněných vozidel a dělostřelectva.


Radley-Waltersova medaile
Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 8 až 9 nepřátelských vozidel v jedné bitvě.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Sydney Valpy Radley-Walters byl Kanadské tankové eso 27. obrněné brigády. V letech 1944–1945 zničil 18 německých vozidel se svým Sherman Firefly.


Starkova medaile
Zničte se samohybným dalekonosným dělem alespoň dvě nepřátelská vozidla a dostaňte alespoň dva zásahy od nepřítele, které způsobí poškození nebo jsou zastaveny pancířem. Vyhrajte bitvu a přežijte. Celkové množství obdrženého poškození a poškození zastaveného pancířem musí být alespoň 2/3 bodů výdrže Vašeho vozidla. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají.
Lze získat pouze v náhodných bitvách.
Plukovník Alexander Stark velel spojeným francouzsko-americkým silám bránícím průsmyk Kaserín v Tunisku. 19. února 1943 Startakovy síly zahájily silnou dělostřeleckou palbu z výšin obklopujících průsmyk a dokázaly pozdržet postup tankového a dvou pěchotních batalionů Afrikakorpsu, které musely zažádat o posily.


Tarczayovova medaile
Uděluje se hráčům, kteří zničí pět nepřátelských vozidel a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80% výdrže vozidla.Zničená nepřátelská vozidla se započítají až poté, co obdržíte veškerá poškození.
Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Ervin Tarczay byl Maďarské tankové eso. Bojoval s Maďarskou 2. obrněnou divizí a zničil minimálně deset nepřátelských vozidel.