image

Skilly a perky

Vše co potřebuješ vědět o skillu a perku.


Rozdíl mezi skillem a perkem

Skill
je dovednost, která je aktivní už od prvních procent a postupem času se pouze vylepšuje její efektivita.
Perk
je dovednost, která začíná být aktivní až po dosažení 100%.


OPRAVY. [Skill]
Zrychluje opravy poškozených částí výzbroje a výstroje až o 50%. Čí­m je úroveň specializace vyšší, tím rychleji posádka opravuje (0.5% x úroveň). Rychlost oprav je daná průměrem celé posádky.
Kombinovatelnost: Nástroje.


MASKOVÁNÍ. [Skill]
Zlepšuje schopnost posádky maskovat vozidlo až o 50%. Viditelnost vozidla se snižuje se zlepšováním schopnosti (0.5% x úroveň). Úroveň schopnosti je daná průměrem celé posádky.
Kombinovatelnost: Maskovací síť.
Poznámka: Schopnost je zvláště vhodná pro TD, scouty a nižší třídy SPG.

HAŠENÍ. [Skill]
Zlepšuje schopnost posádky hasit vzniklý požár vozidla až o 50%. Čí­m je úroveň specializace vyšší, tím rychleji posádka hasí (0.5% x úroveň). Schopnost hašení je daná průměrem celé posádky.
Poznámka: Schopnost nemá žádný vliv na pravděpodobnost vzniku požáru.
Použití manuálního nebo automatického hasicího přístroje je stále nejefektivnější způsob likvidace požáru.

JEMNÉ MÍŘENÍ. [Skill]
Zvyšuje přesnost během otáčení věží až o 7.5%. Efekt se zvyšuje s úrovní specializace (0.075% x úroveň). Pokud má specializaci více střelců, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší hodnotou.
Kombinovatelnost: Vertikální stabilizátor.
Poznámka: U vozidel bez otočné věže se efekt projevuje pouze při pohybu dělem v daném rozsahu.

KLIDNÁ JÍZDA. [Skill]
Zlepšuje přesnost střelby za jízdy až o 4%. Efekt roste s úrovní specializace (0.04% x úroveň).
Neuplatňuje se u stojícího nebo otáčejícího se vozidla.
Kombinovatelnost: Vertikální stabilizátor.

KONTROLOVANÝ NÁRAZ. [Skill]
Snižuje škody po nárazu u vlastního tanku a zvyšuje poškození nepří­tele až o 15%. Efekt roste s úrovní specializace (0.15% x úroveň). Uplaňuje se pouze pokud jsou obě vozidla v pohybu s vyjímkou kolize spojeneckých vozidel.
Poznámka: Skill se nijak neprojeví při nárazu do stojící nepřátelské SPG.

KRÁL BAŽIN. [Skill]
Zlepšuje manévrovatelnost a rychlost ve středně těžkém (max 2.5%) a těžkém terénu (max 10%). Efekt roste s úrovní schopnosti (těžký: 0.1 x úroveň, střední: 0.025 x úroveň). Uplatňuje se na všech terenéch mimo cesty a silnice.
Kombinovatelnost: Rozšířené pásy.

PROFÍK. [Skill]
Zvyšuje rychlost otáčení vozidla až o 5%. Efekt roste s úrovní specializace (0.05% x úroveň).
Kombinovatelnost: Rozšířené pásy; Olej; Odstranění omezovače výkonu; 100/105 oktanový benzín.

OSTŘÍŽÍ ZRAK. [Skill]
Zvyšuje maximální dohled až o 2%. Efekt se zvyšuje s úrovní specializace (0.02% x úroveň).
Uplatňuje se více v případě, že je poškozen periskop (0,2 x úroveň, max 20%).
Kombinovatelnost: Prostorová představivost; Skládaná optika; Binokulární dalekohled.

PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST. [Skill]
Zvyšuje dohled vozidla až o 3%. Efekt se zvyšuje s úrovní specializace (0.03% x úroveň). Pokud má specializaci více radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší hodnotou.
Kombinovatelnost: Průzkum (Ostříží zrak).
Poznámka: Tato schopnost vylepšuje dohled o 1% více než Průzkum, ale nemá žádný bonus v případě poškození periskopu.

OPERÁTOR. [Skill]
Zvyšuje dosah příjmu radiového signálu až o 10%. Efekt se zvyšuje s úrovní specializace (0.1% x úroveň). Pokud má specializaci více radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší hodnotou.
Poznámka: Schopnost nezvyšuje dosah vašeho vysílání.“

PROFESOR. [Skill]
Přidává posádce až o 10% zkušeností více s výjimkou velitele.
Bonusové zkušenosti odpovídají úrovni schopnosti (0.1% x úroveň).

VŠEUMĚL. [Skill]
Umožní veliteli zastoupit základní kvalifikaci libovolného člena posádky.
Úroveň kvalifikace velitele na jiném stanovišti je 50%. Efekt klesá s každým dalším zraněným členem posádky.

ZBROJÍŘ. [Skill]
Zvyšuje přesnost poškozeného děla až o 20%. Efekt se zvyšuje s úrovní specializace (0.2% x úroveň). Pokud má specializaci více nabíječů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší hodnotou.
Kombinovatelnost: Vertikální stabilizátor.

SPOJAŘ. [Skill]
Zvyšuje dosah rádiového signálu až o 20%. Efekt se zvyšuje s úrovní specializace (0.2% x úroveň).
Pokud má specializaci více radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší hodnotou.

BEZPEČNÉ UKLÁDÁNÍ. [Perk]
Jednotlivé střely jsou vzájemně od sebe odděleny a tím se zvyšuje výdrž beden s municí o 12.5%. Specializace je aktivní až po dosažení 100% posádky. I když má specializaci více nabíječů, tak se efekt nesčítá.
Kombinovatelnost: Mokré bedny s municí.

BRATŘI VE ZBRANI. [Perk]
Zvyšuje kvalifikaci a některé schopnosti (Opravy, Hašení a Maskování) celé posádky o 5%. Aktivní až po dosažení 100% u celé posádky. Schopnost je aktivní i v případě, že je některý z členů posádky zabit.
Kombinovatelnost: Vylepšená ventilace; Zvláštní příděly; čokoláda; Cola; Káva.
Poznámka: Ostatním schopnostem a perkům se bonus nepřidává.

INTUICE. [Perk]
Vzniká 17% pravděpodobnost, že je při změně typu používané munice správný typ již nabit.
Schopnost je aktivní až po dosažení 100% posádky. Dělo musí být nabito před dalším použitím schopnosti.
I když má specializaci více nabíječů tak se pravděpodobnost nezvyšuje.

KANONÝR. [Perk]
Zvyšuje o 3% pravděpodobnost zásahu důležitých prvků a posádky pomocí AP a APCR munice.
Specializace je aktivní až po dosažení 100% posádky. Uplatňuje se pouze při střelbě průbojnou (AP) nebo podkaliberní APCR) municí.
Poznámka: Není aktivní při střelbě pomocí HE munice.“

ZOUFALSTVÍ. [Perk]
Zrychluje nabíjení děla o 9.1% pokud je tank poškozen z více než 90%. Schopnost je aktivní až po dosažení 100% posádky.
I když má specializaci více nabíječů, tak se efekt nesčítá.
Kombinovatelnost: Hydraulický nabiják.

ORLÍ ZRAK. [Perk]
Velitel je schopen u nepřátelského vozidla zaměřeného po dobu 4s zjistit jeho poškození.
Schopnost je aktivní až po dosažení 100% posádky.
Poznámka: Není funkční u SPG ve strategickém pohledu.“

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA. [Perk]
Snižuje o 25% pravděpodobnost vzplanutí omezením úniků kapalin do prostoru motoru.
Specializace je aktivní až po dosažení 100% posádky.
Kombinovatelnost: Automatický hasící přístroj.“

VOLÁNÍ PO POMSTĚ. [Perk]
Umožňuje radistovi, který přežil zničení vlastního vozdila, ještě 2 sekundy hlásit pozici nepřátel.
Schopnost je aktivní až po dosažení 100% posádky. I když má specializaci více radistů, tak se efekt nesčítá.

ŠESTÝ SMYSL. [Perk]
Umožňuje veliteli po 3s zjistit, zda je jeho vozidlo detekováno nepří­telem.
Schopnost je aktivní až po dosažení 100%.
Poznámka: Signalizace nijak nezobrazuje zda jste stále detekováni či nikoliv.“

URČENÝ CÍL. [Perk]
Nepřátelské vozidlo v záměru do 10 stupňů od středu zaměřovače bude viditelné o 2s déle.
Specializace je aktivní až po dosažení 100% posádky. I když má specializaci více střelců, tak se efekt nesčítá.
Poznámka: Vliv není zohledněn ve strategickém pohledu u SPG.