image

WoT SLOVNÍK

Základní slovníček výrazů ve WoT.


AP (Armor-piercing round) - průbojná munice
APCR - (Armor Piercing Composite Rigid) - průbojná kompositní munice - nestráci rychlost vlivem vzdálenosti
AFK – zkratka z angličtiny (Away From the Keyboard)) znamenající, že je dotyčný nepřítomen u klávesnice/počítače
Aim time – čas zaměřování, po kterém dělo plně doměří (např do maximálního doměření z jízdy)
Alfa damage – udělené poškození jedním výstřelem
Ammo rack – zničení vašeho tanku zásahem a výbuchem munice
Arty– zkratka anglického artillery (dělostřelectvo) označující samohybná děla ve hře
Autoaim – automatické zaměřování aktivující se kliknutím pravým tlačítkem myši na nepřítele (nemíří na weakspot tanku!)
Arty safe - skrytý před artylerii (za barákem, skálou atd)


BIA – také známo jako „bratři ve zbrani“, zlepšující veškeré vlastnosti tanku i posádky
Bino – binokulární dalekohled, vybavení, které zvyšuje dohled stojícího tanku
Blind shot – střela vyslaná tzv. na slepo, kdy není tank spotnutý/viditelný
Bot – počítačový program, který namísto hráče ovládá tank a zajišťuje sbírání zkušeností
Buff – zlepšování statistik/vlastností jednotlivých tanků ze strany tvůrců hry
Bug – určitá chyba ve hře, kdy lze např. prostřelit neprůhlednou zeď domu či projet skálou


Crossfire – (většinou se říká jenom cross) křížová palba
Camo – kamufláž tanků určující, jak moc se snižuje dohled nepřátelských tanků vůči vašemu stroji
Camping – tzv. kempení, označuje výrazně statickou hru tanku, který neustále střílí jen z jedné pozice
Cap – z angličtiny, výraz pro základnu, capování je pak výraz označující obsazování základny
Campers - V zápase se takto označuje hráč, který sedí daleko za bojištěm, kde se boj odehrává a nepřispívá k boji. Často je tento termín používán nejvíc nespokojenými hráči, kteří nadávají hráčům, kteří jsou stále na živu v utkání poté, co byli sami zničeni.


Damage – způsobené poškození, psáno také zkráceně dmg
Decap – resetování či snížení úrovně zabírání základny nepřátelským týmem
Deprese – úroveň sklopení děla (pod -6° špatné, nad -9° skvělé)
Derp – také nazývána jako houfnice, jde o kanóny s velikou ráží a alfou, většinou střílející HE munici
Detrack – zničení pásu tanku střelbou nebo nárazem
Dohled – vzdálenost, na kterou tank dokáže spatřit nepřátelský stroj
DPM – z anglického damage per minute, poškození (damage) za minutu, které je tank schopný udělit


Elevace děla – úroveň zdvihu děla
Expy/Expení – z anglického experience (zkušenost), herní zkušenosti jsou nezbytné k postupu hrou


Farmit – z angl. farming, často používáno ve spojení s damage, jde o nastřílení poškození na afk stroji
Frag – výraz označující zničení nepřátelského stroje
Free expy – označovány jako volné zkušenosti, jež je možné užít k otevření všech tanků a modulů
Flank - Výraz označující útok na nepřítele z boku nebo zezadu pohybem přes alternativní trasu, místo najetí na nepřítele z přední strany. (čelně)
Flex - Přemístění se do jiné oblasti na mapě, kde vaši spojenci potřebují pomoct nebo kde se vám naskytne příležitost k využití nepřátelské slabosti.
Face hug: Přímé objetí s nepřátelským tankem když jste většinou čelem k sobě a dotýkáte se navzájem tak, aby bylo těžké zasáhnout brnění svého trupu u svého tanku. Dobré využití pro tanky se silnou hlavní, kterou není téměř možné prostřelit.
FPS - Snímková frekvence - počet snímku za sekundu (ideální min.60 FPS)


Gold – speciální herní prémiová měna (za reálné peníze) umožňující zrychlený postup hrou
Goldová munice – zkr. gold, prémiové dražší střelivo s vyšší penetrací, než standardní náboje


HE – výbušná munice s nízkou penetrací, která i bez probití způsobí poškození, i když třeba nevelké
HP – zkratka anglického hitpoint, znázorňující počty životů (HáPéček) vašeho stroje
HT – zkratka pro anglický výraz heavy tank, neboli těžký tank
Hulldown – způsob boje, kdy tank schovává vše kromě své (většinou silně opancéřované) věže


Ikea – označení veškerých švédských tanků odkazující na severský nábytkový gigant


Jingles – nejznámnější anglicky hovořící youtuber a streamer známý také jako The Mighty Jingles
Jump - skok


Kredity – herní měna, označována také jako stříbrňáky kvůli jejich stříbrné barvě
Kritický zásah/kritičák – z anglického critical hit, moment, kdy je tanku poškozen některý z modulů


Lowtier – označení pro herní moment, ve kterém se tank ocitne v pozici nejnižšího tieru na mapě
LT (light)– zkratka pro anglický výraz light tank (lehký tank)
Lemming - Takto je označován hráč, který následuje ostatní hráče za účelem vytvoření velké skupiny bez ohledu na to, že budou ostatní oblasti zcela opušteny.
Lama - slangový výraz pro hráče hráč který neumí dobře hrát
Lagy - sekání hry, spůsobuje pokles FPS a trhaný obraz. Pokud je ping vysoký, nelze v podstatě ani hrát.


MM – zkratka anglického matchmaking, herní mechanismus, který nasazuje tanky do bitev podle tieru a typu tanku
Mantlet – část kolem děla, většinou se jedná o nejopancéřovanější část tanku
MT (medko)– zkratka pro anglický výraz medium tank (střední tank)
Modul – části tanku, které je možné poškodit nebo vyřadit z provozu (munice, dělo, věž, pásy aj.)


Nerf – zhoršování statistik/vlastností jednotlivých tanků ze strany tvůrců hry
Noob - (newbie) Začátečník nebo nezkušený uživatel. Též nešika či lama.


Odměr – jde o možnost maximální pohybu děla do stran bez pohybujícího se podvozku
OP – zkratka anglického overpowered označující tanky, které jsou podle hráčů příliš silné na svůj tier
Osobní hodnocení – herní hodnocení hráče ze strany WoT


Peekovat – (píkovat) vyjíždět z krytu - nepíkuj = neukazuj se, nevyjížděj z krytu, nevykukuj přes kopec a pod.
Peek-a-Boo – způsob boje, kdy s tankem hráč vyjíždí zpoza úkrytu a po výstřelu opět zajíždí
Penetrace – průbojnost určující (kromě dalšího), zda střela prostřelí pancíř tanku
Perk – schopnost posádky tanku, která je aktivní až po té, co dosáhne 100 procent
Public – standardní druh bitvy hraných na veřejných serverech
Push - tlačení, přetlačení nepřítelské pozice - postupný útok


Ram – anglický výraz pro náraz, jde o situaci, kdy do nepřátelského vrazíte nebo naopak
Reload – doba, za kterou dělo přebije
RNG – anglická zkratka pro generátor náhodných čísel, který ve hře ovlivňuje naprosto všechno :D
Rush – útok větším počtem tanků s cílem využít momentu překvapení a prorazit nepřátelské linie - bez zastavení
Re-roll - Hráč, který si nechal resetovat účet pouze za účelem zlepšit své statistiky, protože v počáteční fázi učení se World of Tanks měl statistiky špatné.
Reverse Sidescraping – opačný sidescraping - zadní část tanku je u překážky


Scout – označení většiny lehkých tanků vyznačující se skvělým camem a mobilitou
Šestý smysl – jeden z klíčových perků na posádce (velitel), který vám signalizuje, že vás vidí nepřítel
Sidescraping – způsob boje, kdy se kryjete za překážkou a naúhlovaní ukazujete jen pásy a střílíte
Skill – schopnost posádky tanku, která je aktivní od 1 procenta a postupně se zlepšuje
Skill – ale také výraz z angličtiny pro úroveň hráčových schopností
Spotting – výraz z angličtiny, který vyjadřuje stav, kdy dochází k odhalování - spotni = odhal nepřítele aniž by jsi obdržel dmg
Statpadder - Hráč, který dělá všechno možné, aby ovlivnil své osobní statistiky (obvykle jeho číslo WN), ikdyž některé jeho akce by mohli mít vliv na vývoj zápasu svého teamu (i negativní) Jindy hráč, který hraje pouze určité nevyvážené vozidla nebo hraje jen v četě s ostatními hráči na nebo nad jejich kvalifikací.
Stan - ochromení posádky zásahem (i nepřímím) od artilerie


TD – zkratka pro anglický výraz tank destroyer, neboli stíhač tanků
Tier – herní úroveň tanku
Track – situace, kdy shodíte nepříteli pásy a znehybníte ho, nebo on vás
Turret – otočná vež tanku


WG – zkratka pro název společnosti Wargaming, tvůrce World of Tanks
Winrate – označení poměru vítězství vůči prohrám
WN8 – neoficiální „barevné“ herní hodnocení hráče, objektivnější než oficiální osobní hodnocení


Xvm – statistiky hráčů v podobě hodnoty WN8, které se vám mohou u hráčů zobrazovat ve hře


Yolo – anglická zkratka You only live once (žiješ jen jednou) také yolo útok, kdy se bez ohledu na ztrátu vlastníh HP vrhne hráč nesmyslně proti nepřátelům